نماینده مجلس: حذف جدول شماره 17 بودجه مربوط به عملکردهای غیرقابل سنجش استعبدالله حاتمیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: البته این حذف به شکل مطلق نیست بلکه ردیفهای بودجه برخی موسسات فرهنگی در این جدول در یکدیگر ادغام شده و یا در جای دیگر به شکلی تخصیص یافته که قابل نظارت باشد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه سالانه هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور بدون گزارش عملکرد به دولت هزینه می شود و شخص و یا دستگاهی نیز پاسخگو نحوه هزینه کرد آن نیست.
این نماینده مجلس در خصوص بودجه های بدون عملکرد گفت: این بودجه ها مربوط به دستگاههایی است که اقداماتی نظیر فعالیتهای فرهنگی و علمی انجام می دهند و عملکردشان قابل سنجش نیست. به عنوان مثال از عملکرد این دستگاهها مشخص نمی شود علم و یا فرهنگ چقدر رشد داشته است .
نماینده مردم نیشابور و فیروزه نیز در خصوص جدول شماره 17 لایحه بودجه سال 97 به خبرنگار ایرنا گفت: حذف این جدول به نوعی حذف صورت مساله است اما باید جدول مذکور بازنگری شود.
حمید گرمابی افزود: بودجه اختصاص یافته به دستگاههای مختلف در این جدول متوازن نیست. برخی دستگاههای فرهنگی در این جدول مسئولیت بیشتر داشته اما بودجه کمتر می گیرند و بالعکس لذا متناسب با عملکرد دستگاهها جدول 17 باید بازنگری شود.
وی همچنین نسبت به عملکرد دولت و وزیر ارتباطات در خصوص فضای مجازی ابراز رضایت و بیان کرد: البته لازم است قدری از سوی دولت حساسیتها، کنترلها و محدودیتها در ارتباط با رعایت مسائل اخلاقی در فضای مجازی بیشتر شود.
خبرنگار: ناصراسدزاده هروی **انتشار: حسین کریم زاده
3221/1858انتهای پیام /*