ماموریت نایب رئیس ای اف سی برای تحقیق در مورد دیدارهای غرب آسیابه گزارش روز پنجشنبه تارنمای رسمی ای اف سی، پرافول پاتل گفت که شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس ای اف سی از او خواسته است، برای اجتناب از هرگونه تعارض منافع ، مسائل غرب آسیا را تحت نظارت قرار دهد.
وی گفت که تمام گزارشهای مربوطه در مورد این مسابقات را جمع آوری می کند.
براین اساس، او از مسئولان مسابقه، فدراسیون های عضو، شرکای تجاری و کارکنای ای اف سی خواهد خواست در مورد نقض مقررات در تمام رقابتهای دور نهایی از مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 گزارش های خود را ارائه کنند.
پاتل گفت: حفظ بالاترین استاندارد صحت برای اعتبار ای اف سی حیاتی است.
وی گفت: رئیس ای اف سی از من خواسته است در مورد این مسائل در مسابقات غرب آسیا قضاوت کنم و من با انجام جامع ترین تحقیقات این وظیفه را انجام می دهم.
ورزشی**1584
مترجم:مولویانتهای پیام /*