طرح بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی باید مورد تجدید نظر قرار گیردمحمد سعید ایزدی روز پنجشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر مشهد افزود: از سال 75 درگیر طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی هستیم و وزارت راه و شهرسازی به دنبال اصلاح رویکردهای این طرح است به گونه ای که قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی اظهار کرد: طرح مصوب بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در سال 73 به امضای مسئولین کشور رسید ولی شهرداری مدعی عدم امکان اجرای این طرح بود.
وی گفت: طبق این طرح میزان مداخله بخش های دولتی در بازسازی 23 درصد بود و بقیه طرح باید به بخش خصوصی و مردم واگذار می‌ شد ولی در سند سال 83 میزان مداخله بخش های دولتی به 55 درصد افزایش یافت.
ایزدی با اشاره به پیشرفت 55 درصدی این طرح افزود: تجدیدنظرهای صورت گرفته تا امروز مربوط به راهبرد های طرح بوده و هیچ سندی جایگزین اسناد پیشین نشده است.
وی با بیان اینکه بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی مملو از ارزش های معنوی و ملموس است که در طرح های قبل به آن توجه نشده اظهار کرد: بخش میراث فرهنگی جزئی از این ارزش هاست که در سند جدید مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی به دلیل وجود مضع شریف حضرت امام رضا (ع) نقطه کانونی شهر مشهد است لذا پیوند این منطقه با دیگر مناطق شهر از تمام جهات باید محقق شود.
ایزدی با اشاره به لزوم واگذاری نقش محوری به مردم در نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی افزود: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تمام مشکلات شهری مشهد را به ترتیبی که شورای شهر اولویت بندی کند، برطرف سازد.
وی تاکید کرد: مسائل مختلف در طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باید آسیب شناسی شود و نمایندگان مجلس نیز نقش مهمی در پیشرفت این طرح و تخصیص اعتبار برای آن دارند.
ایزدی با اشاره به عدم همکاری شورای چهارم شهر مشهد با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه گفت: نگاه به مقتضیات محلی امری ضروری است و اگر اینگونه نباشد منتج به ناکارآمدی می‌ شود.
وی افزود: تمام تلاش خود را برای ایجاد هماهنگی و تعامل در حوزه عمران و بهسازی شهری انجام خواهیم داد تا با برطرف شدن مشکلات و چالشهای شهر مشهد نظیر انتقال پادگان ‌ها، مسائل حاشیه شهر، بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و انضباط اجتماعی، این کلانشهر به الگویی برای کلانشهرهای دیگر تبدیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست گفت: جلسات مستمر بسیار با دستگاه ها و نهادهای مختلف در دوره انتقالی شورای پنجم برگزار گردید که موجب اشراف شورا به مسائل و مشکلات حوزه مدیریت شهری شد.
محمد رضا حیدری با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهرسازی مبنی بر تغییر طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، افزود: در این زمینه مکاتباتی با دستگاه های ذیربط صورت گرفت تا نظرات شورای شهر مشهد نیز برای این مهم در نظر گرفته شود که نتیجه و خروجی مناسبی به همراه نداشت.
وی با بیان اینکه طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در اجرا با مشکلاتی مواجه شده و تراکم ‌های این منطقه به هم ریخته است، اظهار کرد: تجدید نظر هایی که برای این طرح صورت می‌ گیرد باید به سویی برده شود که حداقل تغییر ها را داشته باشد.
وی گفت: طرح کنونی منطقه ثامن بیش از 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است لذا اجرای طرح جدید نوسازی این بافت، توازنی ایجاد نخواهد کرد.
حیدری اظهار امیدواری کرد با همکاری وزارت راه و شهرسازی، دغدغه های حوزه مدیریت شهری مشهد برطرف شده و طرح مزبور جنبه اجرایی به خود گیرد.
وی با بیان اینکه مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی دارای تبعات مختلف است، افزود: برای اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه باید کارگروهی تشکیل شود که موضوع طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و دیگر مسائل مربوط را مورد بررسی قرار دهد.
وی گفت: طرح جدید نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، اجرای آن را 20 سال به تاخیر می ‌اندازد زیرا تحقق برخی موارد مطرح شده در طرح جدید غیرممکن است و با واقعیت ‌ها فاصله بسیار دارد.
طرح نوسازی منطقه ثامن و بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی از سال 1371 آغاز شده است.
7505 / 6053 خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*