شکوری راد: بزرگ ترین دستاورد انقلاب برقراری نظام جمهوری اسلامی استبه گزارش خبرنگار حوزه احزاب ایرنا، علی شکوری راد عصر پنج شنبه در نشست انقلاب اسلامی و چشم اندازهای پیش رو که در دفتر این حزب برگزار شد، افزود: 39 سال از انقلاب گذشته و تعابیر، تعریف ها و خوب و بدها عوض شده و باید به نسلی که می گویند بین آنها و ما گسست ایجاد شده پاسخ دهیم.
دبیرکل حزب اتحاد ملت خاطرنشان کرد: بزرگ ترین دستاورد انقلاب، جمهوری اسلامی است. بنابراین، آنچه که از جمهوری در کشور داریم مبتنی بر رای مردم است، همانگونه که در جهان رایج است. بحث بر سر این عنوان نیست که کمپینی درست کنیم که جمهوری اسلامی باشد یا نباشد و اصلا مساله این نیست و نه عنوان که محتواست.
وی افزود: در محتوا بحث بر سر اسلام است و به نظر من اسلام در یک تفکر خاصی که به عنوان اسلام عرضه می شود منحصر نیست. بحث های فکری، احکام و اعتقادات است که در طول تاریخ پیدایش اسلام در تمام برهه ها جاری بود.
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تاکید کرد: ذیل عنوان جمهوری اسلامی می توان تمام مطالبات را محقق کرد.
شکوری راد گفت: بعضی ها ممکن است مشکل را از قانون اساسی بدانند. نمی گویم مشکل از قانون اساسی نیست اما مشکل ما از این نیست که در این قانون اصلاحاتی برای بهبود روند کشور ایجاد شود.
وی تصریح کرد: با قوانین موجود بخش اعظمی از مشکلات قابل حل است. برای حل بسیاری از مشکلات، اصلاح طلبان باید دامنه شمول کارهایی که انجام می دهند را گسترش دهند.
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی افزود: اگر می بینیم که در فرآیند اصلاحات به شرایطی رسیدیم که بیشترین شمول را داریم و می توانیم در انتخابات اکثریت باشیم و منشا اثر باشد، محلی است که باید بر آن تاکید کرد. با رادیکال کردن، اصلاح طلبی دستاوردی نخواهد داشت. بنابراین اصلاح طلبی را به عنوان راهکار اصلاح طلبی در پیش گرفته ایم.
شکوری راد افزود: بیشترین اجماع در اصلاح طلبی امکان پذیر است و بیشترین شمول را می تواند داشته باشد اگر چه اختلاف نظرهایی هست. مطالبات حداقلی و شمول را باید گسترش داده و به اکثریت قوی تبدیل شویم و بتوانیم از طریق انتخابات اثرگذاری داشته باشیم.

** محمدرضا خاتمی: انقلاب اسلامی بزرگ ترین انقلاب مردمی، مسالمت آمیز در قرن بیستم بود
محمدرضا خاتمی فعال سیاسی اصلاح طلب نیز گفت: انقلاب اسلامی به یک معنا شاید بزرگ ترین انقلاب مردمی، مسالمت آمیز و خیلی سریع در قرن بیستم بود.
نایب رییس مجلس ششم در خصوص چرایی انقلاب توسط مردم اظهارداشت: آنچه باعث وقوع انقلاب بود، می تواند باعث تثبیت این فرآیند باشد؛ آرمان های انقلاب بر اساس فقه، فلسفه و شریعت به معنای عام کلمه آن نبود که بر اساس اسلام تاریخی و سنت های اسلامی بود. اولی برابری، دومی عدالت، سومی شفقت و نهایتا حریت و آزادی بود.
وی افزود: علت وقوع انقلاب اسلامی و رویکرد مردم به جمهوری اسلامی بر اساس یک روایت تاریخی از اسلام بود.
خاتمی با بیان این که سه نحله سیاسی اثرگذار در کشور وجود دارد، یادآور شد: براندازان در جریان های اخیر صدای آنها بیش از زمان های قبل شده است. آنها بیش از اندازه بزرگ شده اند و علت این امر هم خودمان هستیم.
وی ادامه داد: این بزرگ ترین تبلیغ برای آنها است که با اهداف خاص سیاسی خودشان از مسایل داخل کشور بهره برداری کنند و آنها پایگاه و برنامه ای ندارند و تنها حمایت آنها از سوی بیگانگان و خارجی هاست و جای نگرانی در این مرحله از این وضعیت وجود ندارد.

** کولایی:ناامیدی بزرگ ترین تهدید برای جامعه ایران است
همچنین الهه کولایی عضو شورای مرکزی زنان نو اندیش در این نشست گفت: نا امیدی بزرگ ترین تهدید برای کشور است و وظیفه همه ما امید دادن به جامعه است.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم ایران در طول تاریخ شکل گرفته و ما ملتی هستیم که حتی ایرانی های خارج از کشور نیز پایبند به فرهنگ و رسوم هستند بنابراین ویژگی های جامعه ایران اعم از عادات، ذهنیات ، انتظارات ، تصورات وغیره از عناصر قدرت برای هر کشور هستند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: باید خود را با جوامع دیگر مقایسه کنیم که در چه منطقه ای زندگی می کنیم چه تاریخی را پشت سر گذاشته ایم و استانداردها وشاخص های موجود را چگونه تعریف می کنند.
کولایی ادامه داد: در مراسم 22 بهمن امسال مشاهده شد که مردم هر چند که طی 40 سال گذشته هزینه های زیادی دادنده اند بازهم به خیابان ها آمدند و در طی احیای ارزش ها و باورها و آرمان های سال 57 هستند.
وی همچنین گفت:در عالم واقع باید نگاه تحلیلی داشته باشیم و از نخبگان کشور این انتظار می رود که با سایر انقلاب های جهان نیز آشنا باشند .
این استاد دانشگاه تصریح کرد: فرآیند شکل گیری دموکراسی در کشورهای پیشرفته قرن ها طول کشیده تا احترام به حقوق انسان ها و رای مردم نهادینه شده است.
وی افزود: واقعیت این است که تحولات اجتماعی یک شبه شکل نمی گیرد و ما با واقعیت های جامعه منطبق نیستیم.
عضو شورای مرکزی زنان نو اندیش ادامه داد: برخی حاضر نیستند باور کنند سرشت روابط در جهان تغییر کرده و زمان استفاده از ابزارهای کنترلی گذشته و باید به سمت اغنای افراد رفت.
کولایی خاطرنشان کرد:تغییرات نسلی بر خلاف گمانه های برخی هیچ تاییدی برای ارزش های انقلاب نیست چرا که برآمده از ارزش های دینی ما است و فقط بحث خوانش آن مهم است که آیا از اجبار و الزام می توان استفاده کرد.
به گزارش ایرنا، نشست انقلاب اسلامی و چشم اندازهای پیش رو عصر امروز با حضور شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار شد.
سیام *6984**1058**9187
خبرنگاران:امیرخان زاده* محمد افضلی* حمید بازگشا**انتشار:مهرنوش خانزائیانتهای پیام /*