شهروندان حق دارند برعملکرد مسئولان نظام جمهوری اسلامی نظارت داشته باشندشهریار حسین بر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برخی افراد انتظار دارند که نظرات آنان حتی اگر بر خلاف نظر اکثریت جامعه باشد، اعمال شود که در این باره از دولت انتظار می رودتا از حقوق ملت طبق وظیفه ذاتی خود دفاع کند.
وی بیان کرد: شرع و قانون حکم می کند که هر فرد یا نهادی از بودجه عمومی و بیت المال مبالغی به هر اندازه که دریافت می کند باید بر نحوه هزینه کرد آن به مردم و نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: دولت در مقابل افراد و یا نهادهایی که در باره نحوه هزینه کرد بودجه خودشان به مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند باید با تمام توان ایستادگی کند.
وی گفت: مدیرانی که خودشان را از مردم جلوتر می بینند قطعا در تضاد با قانون اساسی و تفکرات رهبران انقلاب اسلامی هستند.
وی تصریح کرد: متاسفانه چنین مسئولانی دارای پشتوانه های قانونی و فراقانونی هستند و با توجه به امکانات مالی، سیاسی و غیره ای که دارند چنین رفتاری را بروز می دهند.
رئیس حزب اعتماد ملی سیستان و بلوچستان گفت: دولت تدبیر و امید با روی کار آمدن در سال 92 توانست جلوی فیلتر شدن شبکه های اجتماعی را بگیرد و باید بر این موضع خود ایستادگی کند.
حسین بر اظهار داشت: از دولت دوازدهم انتظار می رود تا در زمینه رفع فیلتر شبکه های اجتماعی همچون توئیتر و فیس بوک نیز اقدام کند.
وی بیان کرد: شبکه های اجتماعی ظرفیت بسیار خوبی برای معرفی توانمندی های کشور هستند.
7316**3213**6081 خبرنگار: عصمت جهانی **انتشار دهنده: حیدر سرایانیانتهای پیام /*