رئیس شورای شهر بوشهر: این شورا برای حمایت از ورزش مصمم استبه گزارش ایرنا، ابوذر دهدار روز پنجشنبه در جمع بازیکنان تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر با تبریک برد این تیم مقابل کارون اروند خرمشهر افزود: ورزش نه تنها روی سلامت و پویایی جسمی بسیار موثر است بلکه باعث آرامش و تقویت روح نیز می شود.
وی بیان کرد: ورزش با تاثیری که بر آرامش روحی می گذارد به انسان اجازه می دهد تا بهتر فکر کند و تصمیم بگیرد و در نتیجه آن جامعه به سمت سلامت پیش می رود و از بسیاری از ناهنجاری های گریبانگیر برخی جوامع در امان می ماند.
دهدار ادامه داد: در این ارتباط امروز شهرداری تنها یک دستگاه خدمات رسان عمرانی نیست بلکه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز حضور دارد و ما در بوشهر شاهد اقدامات بسیار خوب شهرداری با تشکیل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری هستیم.
دهدار افزود: در زمینه ورزش شاهد اقدامات خوبی توسط شهرداری بوده ایم که در شورای پنجم این حمایت از ورزش جدی تر خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: توسعه زمین های چمن مصنوعی در محلات، تجهیز پارک های محلی و ساحلی به تجهیزات جدید ورزشی، حمایت جدی از تیم شاهین شهرداری و ورزشهای همگانی از جمله برنامه های ما در زمینه ورزش و ایجاد نشاط و شادابی در این شهر است.
وی گفت: شورا و شهرداری اگر چه متولی ورزش نیست اما هدف اقدامات ما درزمینه ورزش برای نشاط و شادابی شهروندان بوشهری است.
دهدار ادامه داد: با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای خوب جوانان بوشهری در رشته های ورزشی و حضور تیم ایرانجوان بوشهر در لیگ دسته یک کشور ، انتظار داریم همه ادارات و ارگانها به وظیفه خود در زمینه ورزش عمل کنند و ما شاهد درخشش جوانان خلاق بوشهری در عرصه های ملی و بین المللی باشیم.
7212/6043**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشار دهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*