جلسات مشترک رییسان سه قوه هر دو هفته یک بار برگزار می شودبه گزارش روز دوشنبه ایرنا، پرویز اسماعیلی در این توییت افزود: این تصمیم، نوید بخش هم آهنگی بیشتر در اجرای برنامه های کلان و خدمت موثرتر به مردم است.
اسماعیلی تاکید کرد: همراهی و همکاری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات اعتباری، طلیعه ای از همین تصمیم است.
سیام**1751
دریافت: خسرو محمدی* انتشار: امیر کاردان رادانتهای پیام /*