اتحادیه اروپا طرف های برجام را به عدم تخریب فضای روابط تجاری با ایران ترغیب کندبه گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، مرتضی سرمدی در دیدار فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستائی اتحادیه اروپا که در راس هیاتی اقتصادی به کشورمان سفرکرده است، با اشاره به روابط ایران و اتحادیه پس از برجام، بر لزوم رفع هر چه سریعتر مشکلات بانکی تاکید کرد.
وی افزود: ما انتظار داریم که اتحادیه اروپایی علاوه بر حمایت از برجام، همه طرف ها را به پایبندی به توافق و عدم تخریب فضای روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ترغیب کند.
هوگان کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا نیز در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم برداشتن موانع بانکی، گفت: تاکنون اتحادیه برای ترغیب بانک های اروپایی به روابط با ایران تلاش کرده و به آن ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: اتحادیه در توسعه بیشتر روابط با ایران در همه زمینه ها از جمله در زمینه کشاورزی و تولیدات غذایی جدی است.
کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپایی با اشاره به سفر خانم موگرینی به آمریکا برای جلب حمایت شخصیت های مهم عضو کنگره آمریکا برای حمایت از برجام، افزود: صرف نظر از اینکه رئیس جمهور آمریکا چه می گوید، اتحادیه برای ترغیب این کشور برای اجرای برجام به تلاش خود ادامه خواهد داد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیرکاردانانتهای پیام /*