آژانس بار دیگر تعهد ایران به توافق هسته ای وین را تایید کردبه گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، یک ماه بعد از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تایید نکردن پایبندی ایران به توافق هسته ای وین، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد تهران به همه تعهدات خود در چارچوت توافق هسته ای وین پایبند بوده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس ماموریت خود،وظیفه دارد که این مطلب را تایید کند که تهران غنی سازی اورانیوم با غنای زیاد ندارد و ذخایر اورانیوم با غنای کم یا آب سنگین این کشور در حد معمول می باشد.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است که ذخیره آب سنگین ایران در تاریخ ششم نوامبر یکصد و 14ممیز چهار دهم تن بوده است که این میزان در ماه اوت به یکصد و 11 تن رسیده است.
در توافق هسته ای 2015 مقدار ذخیره آب سنیگن ایران کمتر از یکصد و 30 تن تاکید شده است.
کاهش این مقدار آب سنگین در توافق هسته ای سال 2015 به آن اشاره شده است.
این اقدام آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالیست که ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا پایبندی ایران به توافق هسته ای وین را تایید نکرد و تصمیم گیری در این باره به را به کنگره این کشور سپرد.
تصمیم دونالد ترامپ در حالیست که سایر کشورهای حاضر در روند مذاکره هسته ای با ایران، ضمن تایید پایبندی ایران به این توافق، بر احترام گذاشتن و حفظ آن تاکید کرده اند.
اروپام**9041**1908
مترجم: منوچهر جعفری ** ناشر : افشار دارابیانتهای پیام /*