آزادی 11 محکوم مالی غیر عمد در یزدبه گزارش پنجشبه شب ستاد دیه یزد ، اسلام افشون افزود: از این تعداد 2 نفر محکومان پرداخت دیه تصادف و حوادث کارگاهی، چهار بدهکار مالی غیر کلاهبرداری و بقیه بدهکار مهریه و نفقه بودند .
وی ادامه داد: در حال حاضر 164 نفر به اتهام جرایم غیرعمد زندانی هستند که از این تعداد محکومان غیر عمد 24 نفر مربوط به دیه تصادف رانندگی و حوادث کارگاهی، 63 نفر بابت مهریه و نفقه و 77 نفر محکومان مالی غیرکلاهبرداری هستند که برای آزادی آنها بیش از 280 میلیارد ریال لازم است.
مدیرعامل ستاد دیه استان با توجه به سهولت در کمک رسانی از طریق سامانه پرداختی موبایلی (#7777035*780*) از مردم یزدی ها خواست تا با همدلی و انفاق و بخشش در راه خدا همیشه و در همه جا گره گشای مشکلات دیگر همشهریان ومستمندان باشند.
با همکاری افراد نیکوکار از سال 83 با آغاز فعالیت ستاد دیه در استان و جشن گلریزان تاکنون یکهزار و 74 زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند.
7536*2047* دریافت کننده*کاظم سبحان زاده*انتشار- عباسقلی اشکورجیریانتهای پیام /*